rest

Traducere
odihnim, odihnesc, odihnește
We
wework
noi muncim
muncim
noi lucrăm
noi
ne e frică
work
wework
noi muncim
muncim
noi lucrăm
muncim
lucrăm
munciți
during
în timpul
din timpul
în cursul
the
theday
ziua
a
celui
cea
day
theday
ziua
zi
and
și
we
werest
(noi) ne odihnim
noi
ne e frică
rest
werest
(noi) ne odihnim
odihnim
odihnesc
odihnești
at
atnight
noaptea
în
spre
de
night
atnight
noaptea
noapte
.
Noi muncim în timpul zilei și ne odihnim noaptea.
Comentarii
I
irest
(eu) mă odihnesc
eu
rest
irest
(eu) mă odihnesc
odihnesc
odihnești
odihni
during
duringthenight
noaptea
în timpul
din timpul
în cursul
the
duringthenight
noaptea
nopții
noaptea
a
cel
cea
night
duringthenight
noaptea
nopții
noaptea
noapte
.
Eu mă odihnesc în timpul nopții.
Comentarii
We
werest
(noi) ne odihnim
noi
ne e frică
rest
werest
(noi) ne odihnim
odihnim
odihnesc
odihnești
in
intheafternoon
după-amiaza
după-masa
din
la
peste
the
intheafternoon
după-amiaza
după-masa
a
celui
cea
afternoon
intheafternoon
după-amiaza
după-masa
după-masă
după-amiază
dupăamiază
.
Noi ne odihnim după amiaza.
Comentarii
Afișează mai multe propoziții

Toate conjugările verbului rest


PersonPresentPast
Irestrested
he/she/itrestsrested
you/we/theyrestrested
Învață limba Engleză în numai 5 minute pe zi. Gratuit.