Engleză

go

Română
merg, mergem, merge

Propoziții exemplu

CuvântExempluTraducere
goesExempluThe dog goes and eats my food.TraducereCâinele se duce și mănâncă mâncarea mea.
goExempluHe goes and I go.TraducereEl se duce și eu mă duc.
wentExempluFor months he went after my enemy.TraducereLuni de zile el s-a dus după duşmanul meu.
goneExempluWe have gone to the park to play.TraducereNoi am plecat în parc să ne jucăm.
goingExempluI am not going to ask him such a question.TraducereEu nu am de gând să îi pun o astfel de întrebare.
goingExempluWhere are your brothers going?TraducereUnde se duc frații tăi ?
goExempluThe boy did not go to church.TraducereBăiatul nu a mers la biserică.

conjugare go

PersonPresentPast
Igowent
he/she/itgoeswent
you/we/theygowent
Învață limba Engleză în numai 5 minute pe zi. Gratuit.