Duolingo
Limba siteului: Română
Începe

father

Traducere

tată

My
father
reads
the
newspaper
during
breakfast
.

Tatăl meu citeşte ziarul în timpul micului dejun.

Comentarii

My
father
reads
the
newspaper
during
breakfast
.

Tatăl meu citeşte ziarul în timpul micului dejun.

Comentarii

My
mother
,
my
father
,
my
brothers
,
my
sisters

Mama mea, tatăl meu, fraţii mei, surorile mele

Comentarii
Afișează mai multe propoziții