establish

Traducere
stabili
I
iam
eu sunt
sunt
eu
am
iam
eu sunt
sunt
sunt
never
niciodată
going
merge
mergând
to
toestablish
să stabilească
de
a
establish
toestablish
să stabilească
stabili
myself
însumi
pe mine
in
într-
din
la
one
un
una
unul
place
loc
.
Eu nu mă voi stabili niciodată într-un singur loc.
Comentarii
I
iamgoing
eu merg
merg
eu sunt
sunt
eu
am
amgoingto
voi
sunt
going
amgoingto
voi
merge
mergând
to
amgoingto
voi
să stabilească
la
de
până la
establish
toestablish
să stabilească
stabili
a
un
una
unui
new
nou
nouă
noi
record
disc
cazier
inregistrare
for
de
la
timp de
swimming
înot
a înota
înotând
.
Eu voi stabili un nou record la înot.
Comentarii
We
wearegoing
mergem
noi suntem
suntem
noi
ne e frică
are
wearegoing
mergem
vom
veți
mergem
mergeți
mergi
se află
sunteți
suntem
going
aregoingto
vom
veți
vor
mergem
mergeți
mergi
merge
mergând
to
aregoingto
vom
veți
vor
să stabilească
de
a
establish
toestablish
să stabilească
stabili
a
o
unei
una
team
echipă
.
Noi vom stabili o echipa.
Comentarii
Învață limba Engleză în numai 5 minute pe zi. Gratuit.