Engleză

affect

Română
afectează, efect

Propoziții exemplu

CuvântExempluTraducere
affectExempluThe problem does not affect the whole system.TraducereProblema nu afectează întregul sistem .

conjugare affect

PersonPresentPast
Iaffectaffected
he/she/itaffectsaffected
you/we/theyaffectaffected
Învață limba Engleză în numai 5 minute pe zi. Gratuit.